Thông tin liên hệ

CÔNG TY Công ty TNHH kỷ thuật TM và DV Khôi Nguyên

Là đơn vị có thâm niên trong ngành dò tìm rò rỉ và chống thất thoát nước
Địa chỉ: 575 Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quân 12, Hồ Chí Minh

  • Liên hệ: Công ty Khôi Nguyên
  • Phone: 0906.311.3123
  • Email: hi@dotimrori.com
  • Website: www.dotimrori.com